Chiều ngày 02/11/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh tổ chức cuộc họp Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy để công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và sự có mặt của 9/9 đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kể từ ngày 02/11/2020.

Tại cuộc họp, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy công bố Quyết định số 24-QĐ/HU ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 02/11/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chúc mừng và mong rằng đồng chí Lê Ánh Hồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tích cực rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi các đồng chí lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Ánh Hồng cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ huyện giao phó, xây dựng quê hương U Minh ngày càng phát triển giàu mạnh.

Gia Huy