Ngày 20/8/2019, Đoàn công tác của huyện do bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Khánh Lâm và xã Khánh Thuận.

Đại biểu tham dự cuộc giám sát

Tại mỗi nơi đến làm việc, Đoàn công tác nghe lãnh đạo xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đánh giá cáo kết quả triển khai thực hiện, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà 2 xã đã trao đổi. Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nhà hộ nghèo năm 2019 theo quyết định đã phân bổ; về vốn hỗ trợ đối ứng của tỉnh, huyện (5 triệu đồng/hộ) sẽ sớm phân bổ chuyển về xã. Riêng các kiến nghị có liên quan Đoàn giám sát ghi nhận sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất các ngành chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết.  

  Nguyễn Khỏe