Sáng ngày 09/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Phụng; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Rắt; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phạm Văn Biểu đã đến dự. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Ánh Hồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Ánh Hồng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích

6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội huyện đăng ký giúp đỡ 422 hộ thoát nghèo trong năm 2020. Tiếp tục duy trì thực hiện, nhân rộng 211 mô hình đã thực hiện và đăng ký mới 112 mô hình trong năm 2020. Vận động thu quỹ phòng, chống Covid-19 được trên 316 triệu, thông qua các hình thức tiếp nhận an sinh – xã hội trên 6,5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri được 16 cuộc, có 944 cử tri tham dự, có 160 lượt ý kiến của cử tri đặt ra xoay quanh 183 nội dung đã được giải đáp. Hòa giải cơ sở thành 12/18 vụ việc tiếp nhận; tham gia góp ý 18 dự thảo văn bản; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 48 cuộc, 10 công trình,…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Phụng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Mặt trận và các thành viên. Lưu ý thời gian tới tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác nhân sự Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm; thực hiện tốt công tác dân tộc – tôn giáo, công tác giám sát, phản biện xã hội với những nội dung mà nhân dân quan tâm; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và hòa giải cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng trong nhân dân và dư luận xã hội; tăng cường công tác vận động, tiếp nhận quà để giúp đỡ hộ nghèo; thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”….

Dịp này, đã trao 03 bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 05 Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

                                                                                                                                    Gia Huy