Chiều ngày 28-12-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tổ chức Hội nghị lần thứ Năm, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 để thực hiện công tác nhân sự và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Việt Khoa; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Thanh Phương; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Liêm; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phạm Văn Biểu; Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Quan Văn Thắng; cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các đơn vị phối hợp với Mặt trận.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Việt Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động. Mặt trận và các đoàn thể đã giúp đỡ thoát nghèo 273 hộ, chiếm 77% so với kết quả thoát nghèo của huyện; thực hiện và nhân rộng 112 mô hình; phối hợp vận động thu, tiếp nhận vật chất khác hỗ trợ người dân quy ra tiền trên 13 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp thực hiện công tác giám sát được 32 cuộc; tham gia đối thoại trực tiếp với Bí thư Chi bộ, chính quyền ấp khóm, doanh nghiệp và nhân dân được 08 cuộc; tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn bản của Huyện ủy, HĐND-UBND và các ngành được 39 văn bản; tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Việt Khoa ghi nhận những thành tích mà Mặt trận các cấp trong huyện đã đạt được. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, Mừng xuân Tân Sửu năm 2021; thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo củng cố công tác nhân sự Mặt trận từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND và các ban, ngành cấp huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021; tăng cường công tác nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, dân tộc,…

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Ánh Hồng trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 03 tập thể, 9 cá nhân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 04 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, công tác giúp đỡ hộ nghèo, công tác an sinh xã hội và hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2020.

Gia Huy