Sáng ngày 22/01/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuyên đề: "Công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và chuyên đề: "Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị xây dựng lịch trình cụ thể tiến độ công việc

Sau khi kết thúc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền sớm tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các văn bản về bầu cử theo quy định; xây dựng lịch trình cụ thể tiến độ công việc; chuẩn bị chu đáo các phần việc, bám theo các quy định, hướng dẫn để thực hiện, kịp thời phản ánh, xin ý kiến để tháo gỡ những vướng mắc hoặc tình huống phát sinh nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trọng Vy