Ngày 13/9/2022, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác người cao tuổi 09 tháng và triển khai chương trình công tác những tháng cuối năm 2022.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Những tháng đầu năm 2022, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã triển khai nhiều quy định, quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến người cao tuổi; tham gia các ban soạn thảo, đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi các văn bản liên quan đến các chính sách chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi. Ký kết, triển khai chương trình phối hợp với 06 bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; tổ chức làm việc với 34 cấp ủy, chính quyền tỉnh/thành phố; tham gia Ban chỉ đạo, khảo sát 13 tỉnh/thành phố về chuyển đổi mô hình tổ chức Hội các cấp thống nhất trong phạm vi cả nước (Đề án 134). Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Cả nước đã kết nạp được 387.835 hội viên mới. Quan tâm thực hiện các chính sách chăm lo cho người cao tuổi; duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ thu hút nhiều hội viên tham gia luyện tập góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Các cấp hội tiếp tục động viên người cao tuổi hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiến kế, hiến công, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tuyên truyền vận động hội viên, người cao tuổi chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,…

Riêng tỉnh Cà Mau, những tháng đầu năm 2022, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tích cực tham mưu kịp thời chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, chính sách về người cao tuổi. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản những tháng đầu năm 2022 đều được triển khai thực hiện đạt yêu cầu. Hội viên và người cao tuổi trong toàn tỉnh đều đồng thuận và nhất trí cao với đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước. Nhất là sự lãnh đạo vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, đã thật sự củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có người cao tuổi tỉnh Cà Mau.

Trọng Vy