Ngày 19/9/2017, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào TTN năm 2016 – 2017; triển khai chương trình năm học 2017 – 2018 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm học qua, công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh niên trường học của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát mục tiêu chương trình đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi ở cơ sở. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, văn hóa học đường, giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo được đẩy mạnh. 

Nội dung của các phong trào lớn như “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” và tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, định hướng việc làm cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa, tác dụng giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Qua đó, có trên 7.500 quyển tập, gần 100 bộ sách giáo khoa, 350 suất học bổng, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng“Tiếp sức đến trường” cho các em trong dịp năm học mới.

Triển khai Chương trình công tác Đoàn – Đội và phong trào TTN trường học năm học 2017 – 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể . Theo đó, tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi trường học, năm học 2016 – 2017.

Đại Nguyên