Trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị, cơ sở. Từ đó, các hoạt động, phong trào trong công tác 6 tháng đầu năm của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan.

6 tháng đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động huyện Cái Nước tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Chủ trì giám sát thực hiện chính sách đối với nhà giáo và người lao động, thực hiện các chế độ chính sách, trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2017 với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo tốt hơn cho người lao động”; tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 23 đơn khiếu nại và tiếp 19 lượt công dân; tổ chức “Tết sum vầy 2017” và tặng quà với tổng số tiền 87,5 triệu đồng; chủ động thỏa thuận ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau về việc đổi thẻ đoàn viên và hỗ trợ các chính sách ưu đãi khác cho đoàn viên công đoàn; phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp trong CNVCLĐ; vận động công nhân lao động tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã chủ động đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành với tổ chức công đoàn trong các mặt công tác, nhất là công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến giai cấp công nhân và người lao động, tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”...qua đó, đã có 267 “Công trình, sản  phẩm, phần việc” được các cấp công đoàn và CNVCLĐ đăng ký đảm nhận. Tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; các cấp công đoàn chủ động phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại 29 cơ sở sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn ca của người lao động; đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” gần 1,3 tỷ đồng; giải ngân Quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm” 274 triệu đồng; vận động, hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà; tặng 1.000 cặp học sinh, 60 suất học bổng; có trên 10 ngàn công đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được động viên, tặng quà trong dịp tết, với tổng số tiền trên 03 tỷ đồng.

Mai Thành