Ngày 12/01/2024, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Ban Vận động cứu trợ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Ban Vận động cứu trợ tỉnh - Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ các cấp được triển khai kịp thời, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng và tổ chức tốt việc giám sát tại địa bàn dân cư; từ đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo được lòng tin của nhân dân. Công tác chăm lo cho người nghèo từng bước được xã hội hóa, phát huy được nguồn lực vốn có ở mỗi địa phương. Việc thực hiện được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ thiết thực của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vật chất, tinh thần, có điều kiện để tự thân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thông qua các hình thức, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2022 chuyển sang và năm 2023 đã tiếp nhận là 20.535.594.126 đồng; Chi trong năm 10.655.459.443 đồng. Quỹ Cứu trợ năm 2022 chuyển sang và năm 2023 đã tiếp nhận là 12.842.683.581 đồng; Chi trong năm 3.855.000.000 đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Ban Vận động cứu trợ tỉnh -  Phan Mộng Thành mong muốn thời gian tới các thành viên 2 Ban Vận động tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện, tăng cường xây dựng quỹ để kịp thời hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo được kịp thời.

Trọng Vy