Trong 02 ngày, ngày 21/7 đến ngày 23/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu các ấp của xã Tân Hải, huyện Phú Tân và xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời.

 

Đại biểu tham dự buổi tập huấn trên địa bàn xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng nâng cao nhận thức, của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, góp phần cho các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra. Cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể các cấp phục vụ công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại cộng đồng dân cư. Ngoài ra, đại biểu còn được hướng dẫn cụ thể về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới,…

Trọng Vy