Vừa qua, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì tổ chức giám sát thực hiện Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

Giám sát thực hiện Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

Qua rà soát, đánh giá theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, xã đạt 16/19 tiêu chí. Còn 03 tiêu chí chưa đạt, đối với tiêu chí Thông tin và Truyền thông, xã chưa đạt chỉ tiêu còn tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến tthủ tục hành chính còn thấp 531/4.805 hồ sơ, đạt 11%; Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã chưa đạt chỉ tiêu có sản phẩm thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương và chưa thành lập tổ khuyến nông cộng đồng; Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, xã còn tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng còn thấp, chưa đạt theo tiêu chí ≥2 m2/ người, đặc biệt là ở Nhà Văn hóa các ấp.

Qua rà soát, đánh giá theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, xã đạt 08/19 tiêu chí. Chưa đạt 11/19 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận những kết quả mà xã Trần Hợi đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới. Mong muốn địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí tụt chuẩn để đạt theo giải pháp, lộ trình đã đề ra. Sau giám sát đoàn ssẽ có báo cáo kiến nghị các ngành liên quan để góp phần nâng cao kết quả thực hiện nông thôn mới tại địa bàn.

Trọng Vy