Chiều ngày 14/9/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT ngày 09/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Theo đó, tổng số phiếu đợt này sẽ triển khai là 33.200 phiếu/48.570 hộ dân, đạt tỷ lệ 68,35% được thực hiện từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2020. Việc tổ chức lấy ý kiến bằng một trong hai cách là phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ấp, khóm phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức cuộc họp khu dân cư, tổ tự quản, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Các bước, các quy trình lấy phiếu đánh giá phải thực hiện khách quan, chính xác, thực chất và theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đề nghị triển khai nhanh chóng việc lấy ý kiến hài lòng của người dân; Quá trình thực hiện cần bám vào quy trình các bước lấy ý kiến của Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; các tổ chức đoàn thể của thành phố Cà Mau phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc lấy phiếu và tham gia giám sát việc lấy phiếu, đảm bảo dân chủ, minh bạch.

Trúc Hằng