Sáng ngày 12/11/2019, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận huyện U Minh năm 2019. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Trần Thúy Đào, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự buổi kiểm tra

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại những kết quả nổi bật như: đến nay, huyện có 78% hộ, 59,18% ấp, khóm đạt chuẩn gia đình văn hóa; xây dựng và nhân rộng 102 mô hình; Mặt trận và các đoàn thể đăng ký giúp đỡ thoát được 376 hộ (nghèo 310 hộ; cận nghèo 66 hộ) chiếm 31,54% so với tổng số hộ được thoát nghèo năm 2019; phối hợp vận động thu đạt, vượt các loại quỹ, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thu được đạt 122,52% và vận động, tiếp nhận vật chất khác quy ra tiền hơn 10 tỷ đồng. Mặt trận huyện, xã giám sát được 154 cuộc, góp ý dự thảo 85 văn bản, phối hợp tổ chức đối thoại với Bí thư chi bộ, chính quyền, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm, doanh nghiệp và nhân dân 36 cuộc; tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo kế hoạch của tỉnh,...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền biểu dương những kết quả mà Mặt trận các cấp trong huyện đã đạt được, nhất là việc tổ chức chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện và công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo. Thời gian tới cần lưu ý, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; phối hợp tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện tốt công tác dân tộc – tôn giáo; công tác giám sát, phản biện xã hội với những nội dung mà nhân dân quan tâm; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và hòa giải cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng trong nhân dân và dư luận xã hội.

         Gia Huy