Trong những tháng đâu năm 2017, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ mới, đến nay có 100/101 cơ sở hội và 02 đơn vị cấp huyện chỉ đạo điểm tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới; tham gia xét 408 hồ sơ về chế độ chính sách đối với người tham gia bảo vệ Tổ quốc theo quy định; phối hợp vận động, xét duyệt 1.000/1.750 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực phát động hội viên tham gia thi đua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; tích cực tuyên truyền và tham gia có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết công tác hội có nhiều chỉ tiêu đạt khá; phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia các chương trình phúc lợi góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Hưởng ứng thực hiện các phong trào, các nhiệm vụ đã đề ra, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tham gia đóng góp 8.750 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; hòa giải thành 297/301 vụ việc; đóng góp quỹ hội trên 2,5 tỷ đồng, nâng tổng số trên 43,7 tỷ đồng, giúp trên 29,6 nghìn lượt người vay vốn; hội viên giúp nhau không tính lãi bằng tiền mặt, vật chất trên 01 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên khi ốm đau trên 01 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 159 ngôi mộ đồng đội; tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng cho 2.960 hội viên. Duy trì, phát huy 364 tổ tiết kiệm, giải quyết được 18.371 lao động tại địa phương; vận động hỗ trợ, tặng 1.850 suất quà, 300 suất học bổng, 11 cây cầu bê tông, 09 cầu gỗ, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người; xây dựng, sửa chữa 121 căn nhà; tham gia đắp trên 11 km bờ kè, phát quang trên 09 km bụi rậm, 17 km lộ giao thông nông thôn, 11 trụ sở văn hóa, ... Tổng giá trị vật chất quy thành tiền trên 8,2 tỷ đồng.

Mai Thành