Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị thường niên tổng kết công tác phật sự năm 2017 và đề ra chương trình công tác phật sự năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, được sự quan tâm hướng dẫn của các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác phật sự của Tịnh độ cư sĩ trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tín đồ trong hệ phái nhất trí, đồng tâm, hiệp lực giữ vững đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Đa số các Chi hội hướng dẫn tín đồ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành đạo của giáo hội đề ra. Hầu hết các Chi hội thực hiện tốt việc thuyết giảng đạo đức, mở các khóa giáo lý giúp người nhập môn hiểu rõ đường lối tu học của Tịnh độ cư sĩ.

Kết quả, đã khám và hốt thuốc miễn phí cho 248.749 lượt người, cấp 1.472.021 thang thuốc, 1.765 kg thuốc tán, thuốc viên, châm cứu 100.260 lượt người; điều trị bệnh về mắt cho trên 18.262 lượt người. Tổng trị giá quy thành tiền trên 11 tỷ đồng. Ngoài ra, đã cùng các tín đồ đóng góp các loại quỹ, hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo, ủng hộ bão lũ, trao tập học sinh và các chương trình an sinh – xã hội khác trên địa bàn tỉnh trên 1,15 tỷ đồng.

Trọng Vy