Sáng 15/12/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đề cao ý thức tự quản của cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, qua hơn 5 năm phối hợp triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị của đất nước và của mỗi địa phương; đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc qua 05 năm triển khai Cuộc vận động

Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Những kết quả đã đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm triển khai Cuộc vận động.

Giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; từ ngày 01/05/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510 tỷ đồng.

Trúc Hằng