Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới cho 200 cán bộ đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu các ấp của xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời và xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời

Tại buổi tập huấn, đại biểu được truyền đạt những nét cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nội dung có liên quan được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030; công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020; việc xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2020; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu tham dự tại xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng nâng cao nhận thức, của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, nhằm góp phần cho các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra.

Trọng Vy