Sáng ngày 28/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên” tại Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.
Công trình “Nước ngọt vùng biên” tại Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Qua thời gian khảo sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chọn địa điểm xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên” tại Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 500 triệu đồng, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển - đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.
 

Công trình “Nước ngọt vùng biên” tại Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân nhằm chia sẻ những khó khăn trong đời sống, nhất là về nguồn nước ngọt đối với đồng bào ven biển trên địa bàn tỉnh.

Mai Thành