Vừa qua, sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, chất lượng, hiệu quả, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 17.

Đại biểu biểu quyết thông qua các văn bản trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân dân tỉnh và 09 nghị quyết trên các lĩnh vực: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (vốn ngân sách tỉnh); Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021; Nghị quyết phê duyệt Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025” và 04 nghị quyết quan trọng khác. Các nghị quyết được thực hiện đúng quy trình thủ tục, nội dung đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đồng thời được các ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại các tổ trước khi khai mạc kỳ họp.

Dịp này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trọng Vy