Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường năm 2018.

Một buổi tập huấn của UBMTTQVN tỉnh mở tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình

Tham dự lớp tập huấn đợt này, có 549 đại biểu là một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và một số tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã; Bí thư ấp, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp và Trưởng các tổ chức chi hội, đoàn thể ấp, Tổ nòng cốt, Công an ấp và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn 05 xã (Hồ Thị Kỷ và Tân Lộc Bắc thuộc huyện Thới Bình; xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước; xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi). Tại các buổi tập huấn, đại biểu được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững; toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hoạt đồng nhằm nâng cao kỹ năng của cán bộ MTTQ và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại cộng đồng dân cư cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trọng Vy